BUFO ALVARIUS

Tato vzácná medicína s obsahem 5-MeO-DMT představuje nejvýznamnější psychoaktivní složku jedu severoamerické ropuchy Bufo alvarius. Tento obojživelník, známý také jako ropucha kolorádská, se vyskytuje v Sonorské poušti na území Mexika. Ze žláz této posvátné žáby je extrahován toxin, který obsahuje účinnou látku. Ropucha je charakteristická tím, že má na svém těle několik žláz, které produkují mléčně bílý jed s obsahem velkého množství silného halucinogenu 5-MeO-DMT. Tato látka je přítomna i v různých druzích stromů, keřů nebo rostlin evropského a asijského původu, jako je například yopo.

Organické 5-MeO-DMT působí na neurotransmiterový systém. Při konzumaci zvyšuje mozek produkci neurotransmiterů, jako je serotonin, melatonin, tryptamin, které podporují léčení a regeneraci těla. Tím dochází k uvolnění značného množství nevědomě nahromaděného stresu, což může vést k odblokování např. duševních onemocnění. Bufo alvarius je psychedelikum, které je někdy označováno za vůbec nejsilnější dosud známé, ve smyslu intenzity navozených účinků, které mají terapeutický potenciál.

Jak se správně užívá látka z ropuchy Bufo alvarius?
Kouří se. Pár sekund se drží v plicích a pak se pomalu vydechne.

Jak dlouho efekt vydrží?

Intenzivní účinek trvá 15–30 minut. Záleží ale především na člověku a na tom, jak jeho tělo reaguje. Látka působí ještě několik dní poté, postupně však slábne. V některých případech to trvá i několik měsíců po užití.

Velmi důležitou roli v tom hrají tyto aspekty: svědomí a vůle člověka, prostředí, ze kterého pochází, jeho zvyky, včetně stravovacích či jiných škodlivých návyků, myšlenky a emoce. Jinými slovy, negativní aspekty mohou sabotovat působení této látky, která má potenciál vést k lepšímu stavu vědomí. Pokud to dovolíme, tak Bufo alvarius může pomoci k našemu vnitřnímu uzdravení. Nemá cenu proti tomu bojovat, nejlepší způsob, jak nechat medicínu pracovat, je uvolnit se nechat ji uzdravit naši mysl.

Změny v životě člověka budou postupné. V některých případech si člověk změny možná ani nevšimne, ale lidé, kteří jsou součástí jeho prostředí, ano. Všechny sekundární změny po užití léku Bufo alvarius vedou vždy k lepšímu stavu vědomí a k celkové očistě naší mysli.

Jaký je to pocit kouřit látku z Bufo alvarius?

V závislosti na stavu vědomí nebo intoxikace může účastník během ceremonie zažít některé z následujících zážitků/pocitů:

  • Masivní uvolnění nahromaděného stresu (vědomého i nevědomého)
  • Rozpuštění nevědomých buněčných vzpomínek, které způsobují závislosti, nutkání, psychosomatické nemoci, mánie a utrpení
  • Částečné nebo úplné odpojení od reality (modifikace vnímání)
  • Splynutí účastníka s tím, co ho obklopuje (být tady a teď)
  • Pocit vržení do prázdnoty vysokou rychlostí (nedostatek sebekontroly)
  • Pocit, že tělo exploduje na tisíce nebo milióny částic (restrukturalizace některých synapsí v mozku)
  • Uvolnění potlačených emocí (jak z průběhu našeho současného života, tak z životů minulých)

Co se stane, až skončí ceremonie?

Po obřadu s Bufo alvarius zažívá účastník pocity hlubokého uvolnění od traumatické emocionální zátěže. Uvolňování stresu bude pokračovat ještě několik hodin, nebo dokonce i několik dní poté.

Účastník ceremonie zjišťuje, že jeho ego bylo zlomeno, sníženo nebo minimalizováno, což mu umožní intenzivní prožívání života v přítomném okamžiku.

Je medicína Bufo alvarius návyková?

Bylo vědecky dokázáno, že konzumace 5-MeO-DMT nezpůsobuje žádný typ závislosti, právě naopak. Potlačuje závislosti, připoutanost, mánie a různá nutkání. V pobřežním městě Rosarito, ve státě Baja California, se nachází klinika, kde jsou drogově závislí pacienti léčeni právě touto látkou.

Dosud neexistuje žádný záznam o tom, že by konzumace organického 5-MeO-DMT měla škodlivé vedlejší účinky na fyzické nebo duševní zdraví. Je třeba také poznamenat, že syntetické DMT není totéž jako organické 5-MeO-DMT.