XANGA

Xanga nebo také Xanga je cestou do nevýslovného za pouhých 30 minut. Je to podobný pocit, jako když se vydáte po spirálovité cestě do středu Země. Procházíte krajinami nevýslovné krásy, všemu dominuje kosmická vibrace, která je podobná lásce. Duševní procesy na první pohled zcela postrádají smysl, na konci však naleznete pravdivé odpovědi o podstatě vašeho bytí. Konečně objevíte sami sebe.

Jak probíhá vaše cesta?

Zde je normální setkávat se s duchovními entitami a vést s nimi dialog. Xanga vám ukáže posvátné dimenze. Můžete zažít smrt a znovuzrození, získáte tím duševní jasnost, protože projdete celým evolučním procesem. Když se vrátíte, není neobvyklé plakat, jako když pláčete při narození, přemoženi vším, co jste prožili. Zde chápeme, že strach, není nic jiného než jízdenka, kterou je třeba zaplatit, abychom mohli podniknout svoji cestu. Tento strach, hluboký a nepopsatelný, je třeba překonat a nechat se unést extází zážitku. Budete odhodlanější a sebevědomější na své cestě, která teprve začíná. Je třeba integrovat tuto zkušenost do vašeho běžného života, poděkovat za to, že jste nahlédli do jiných světů, a pokorně převzít a aplikovat získané učení.

Jak se liší Xanga od ayahuascy?

Xanga je směs bylin, které se suší a kouří. Ačkoli existuje mnoho jejích odrůd, hlavními aktivními složkami jsou DMT a MAOI. Účinky Xangy jsou podobné jako u ayahuascy, ale na rozdíl od ní je délka účinků mnohem kratší, přibližně trvá 15 minut.

Hlavní účinky:

  • Uvolnění mentálních a emocionálních bloků
  • Zvýšení energie a redukce chronické únavy
  • Snížení závislostí, včetně silných drogových závislostí na nikotinu, alkoholu, heroinu nebo prášcích proti bolestech
  • Posílení emocionální stability a snížení partnerských závislostí
  • Snížení stresu a úzkosti
  • Zlepšení koncentrace a snížení hyperaktivity a poruch pozornosti
  • Detoxikace těla a snížení tělesných toxinů
  • Redukce závislostí na antidepresivech a obnova hormonální rovnováhy
  • Zlepšení sexuálního života a snížení sexuální dysfunkce (endometrióza, kandidóza)
  • Zmírnění úzkostných a panických poruch